15 December 2008

ขอขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงที่ติดตามผลงานเรามาโดยตลอด

SSS


ขอขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงที่ติดตามผลงานเรามาโดยตลอด แต่โลโก้วางผิดนะครับมันต้องไม่ตะแคงแบบนี้นะ
แล้วสะกดด้วย b.o.r.e.d ตัว b นะครับไม่ใช่ตัว m ส่วนเรื่องไปเสม็ดเนี่ยซื้อถุงยางอนามัยไปก่อนนะครับ
ถุงยางที่นัน่จะแพงมาก